Seura / Club

400x300In

 

Jousiammunta harrastuksena / Archery as a hobby

Jousiammunta sopii kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Jousiammunta onkin  erinomainen  koko perheen yhteinen harrastus. Se on taitolaji, voimalaji jousiammunta ei ole. Jousiammunta kehittää harrastajansa keskittymiskykyä ja kehonhallintaa Jousiammunta voil olla keino irtautua hetkeksi arjen kiireistä, itsensä kehittämistä omilla ehdoilla tai huippu-urheilua kilpailuineen.

Erilaisia jousia ja kilpailumuotoja on useita. Jouset voidaan jakaa kahteen pääluokkaan. Osassa on tähtäinlaitteet ja osalla jousista ammutaan ilman tähtäimiä (vaistojouset). Tähtäimellä varustettuja jousia ovat esim. tähtäinjousi ja taljajousi. Tähtäinjousi on jousityyppi, jolla ammuntaan olympialaisissa. Perinteikäs pitkäjousi (longbow) on esimerkki jousesta, jossa ei ole tähtäintä (kuuluu vaistojousiin).  Tauluammunnan lisäksi harrastetaan myös maastoammuntaa ja 3D-ammuntaa. Kilpasarjoja on alle 11-vuotiaista yli 80-vuotiaisiin. Jousella myös metsästetään.


Archery is suitable for everyone regardless of age and gender. It is an excellent hobby of the whole family. Archery is not a sport requiring great physical strength but requires good body and mental control. It improves concentration ability and body control. Archery can be a way to break away from everyday life for a moment, to develop yourself on your own terms, or it can be top-level sport.

There are several bow types and competition formats. The bows can be divided into two main categories. Some have sight  equipment, and some have no sight (instinct bows). Traditional longbow is an example of an instinct bow. Recurve bows are used either with or without a sight. Recurve bow equipped with a sight is presently only bow type used in Olympics. In addition to the Target Archery there also are Field Archery and 3D Archery. There are race series covering age classes from 11 up to 80 years. Bows are used also in hunting.


Jousiammunta Kuopiossa,  Puijon Jousi ry / Archery in Kuopio, Puijo Archery Club

Kuopiossa seuramuotoinen jousiammunta alkoi vuonna 1954, jolloin Puijon Jousi ry perustettiin. Kuopiossa on siis yli 60-vuotiset perinteet jousiammunnassa. Seurassa on tällä hetkellä n. 100 jäsentä.

Kynnys jousiammuntaharrastuksen aloittamiseen on pystytty pitämään matalana. Jousiammuntaa voi kokeilla maksutta (kts. koulutus) ja seuran jäsenen ei tarvitse harrastuksen alkuvaiheessa hankkia omia välineitä. Seuralla on tarjota tähtäinjousivälineistö harrastamisen aloittamiseen. Myöhemmin taitojen karttuessa tai kiinnostuksen kohdistuessa  jousityyppiin, jota seuralla ei ole,  tulee ajankohtaiseksi omien välineiden hankkiminen. Seuran jäsenmaksut ovat hyvin kohtuullisia. Seura tarjoaa hyvät kesä- ja talviharjoitteluolosuhteet (kts. harjoittelu).

Seura järjestää jousiammuntaan tutustumistilaisuuksia, peruskursseja ja kursseja kokeneemmille ampujille. Toimintaan kuuluvat  yhteiset harjoitukset kolmena iltana viikossa. Yhtenä iltana viikossa pidetään erityiset junioriharjoitukset.  Seuralla  on joka kuukausi leikkimielinen sisäinen kisa, jossa jokainen voi testata omaa edistymistään. Seurassa on kilpailevia jäseniä tähtäin- ja taljajousiluokissa.


In Kuopio club-shaped archery began in1954 when Puijo Archery Club was founded, Kuopio has more than 60 years tradition in archery. Club has currently about 100 members.

It is easy to start archery in Puijo Archery Club. You can try archery for free (see Education) and a member of the club does not need in the beginning of the hobby to acquire their own equipment. Club has recurve bows for beginners. Later on with developing skills own bow can be acquired. The membership fees of the club are reasonable. Club provides good summer and winter practice conditions (see Practice).

Club organizes events to try archery for free, basic courses for beginners and courses for more experienced archers. There are three joint pratice events in a week, and a special event for juniors. Club has every month a playful internal competition where you can test your own progress. There are members who participate in national and international competitions.

400x300                    400x300

 

Seuraa meitä Facebookissa